”Det är sådana dagar man orkar kämpa lite till”
: En studie om undersköterskors berättelser om meningsskapande, meningsfullhet och motivation i deras roll på äldreboende

  • Klara Stjernberg
  • Hanna Stjernlöf

Student thesis: Bachelor

Date of Award2022-Jun
Original languageSwedish
SupervisorSören Augustinsson (Supervisor) & Cornelia Wulff Hamrin (Examiner)

Educational program

  • Programme in Human Resources and Work Life Conditions

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Work Sciences (50903)

Cite this

'