Det är svårare att leva utan tekniken än att lära sig använda den
: en undersökning av några lärares attityder till och möjlighe-ter att använda datorn i sin undervisning.

 • Emil Mattsson
 • Jonna Peterzon

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2009-Feb-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '