”Det är viktigt att man pratar svenska ändå” tankar om flerspråkighet och språkstörning hos en grupp förskollärare och en logoped

 • Ann-Christine Gertzell

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2006-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '