”Det finns ingen mening att veta om man inte förstår”
: En analys av samhällskunskapsämnets kärna i det senmoderna samhället

 • Carolina Gagzis
 • Frida Giertz

  Student thesis: Professional degree, Advanced level

  Date of Award2017-Jan-31
  Original languageSwedish
  SupervisorPeter Gustavsson (Supervisor) & Ingemar Ottosson (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

  Cite this

  '