"Det ser ut som ett dagis fast det är på skolan"
: Fem- och sexåringars förväntningar på förskoleklassen

 • Julia Andersson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2016-Feb-22
  Original languageSwedish
  SupervisorIngrid Lindahl (Supervisor) & Charlotte Tullgren (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '