”Det skulle vara oerhört nödvändigt att det fanns någon profession som arbetar målinriktat och håller sig kring det främjande arbetet”
: En kvalitativ studie om Elevhälsoarbete i grundskolan

 • Nina Kvant
 • Ia Zaborszky

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2017-Jul-11
  Original languageSwedish
  SupervisorBo Nilsson (Supervisor) & Petra Nilsson Lindström (Examiner)

  Educational program

  • Study Programme in Health Promotion and Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)

  Cite this

  '