"Det svarta fåret - En undersökning av fem gymnasieelevers attityder till sin diagnos specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

 • Mathias Johansson
 • Patrik Josefsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2008-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '