”Det vi gör inne kan vi även göra ute”
: En kvalitativ studie om hur förskollärare talar om sitt förhållningssätt till planerad undervisning utomhus.

Translated title of the thesis: ”What we do inside we can also do outside”.: A qualitative study of how preschool teachers talk about their approach to planned outdoor teaching.
  • Teresia Mattisson
  • Erika Mårtensson

Student thesis: Bachelor

Date of Award2020-Dec-21
Original languageSwedish
SupervisorElisabeth Einarsson (Supervisor) & Maria Rosberg (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'