”Det viktigaste är att ha hjärtat med sig, känslan!”
: En fenomenologisk studie om pedagogers upplevelser av att förhålla sig till barns sorg i förskolans verksamhet med utgångspunkt i lek

Translated title of the thesis: “The most important thing is to have the heart with you, the feeling!”: A phenomenological study of educators' experiences of relating to children's grief in preschool activities based on play
  • Jessika Olsson

Student thesis: Professional degree, Basic level

Date of Award2023-Dec
Original languageSwedish
SupervisorMattias Bergdahl (Supervisor), Maria Rosberg (Assessor), Maria Rosberg (Examiner) & Sara Lenninger (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this

'