Distansarbete, vår värsta fiende eller vår bästa vän?
En kvalitativ studie om distansarbetets framtid med utgångspunkt i relationen mellan identitet och struktur

  • Linnéa Jonasson
  • Linnéa Wittink

Student thesis: Bachelor

Date of Award2022-Jun
Original languageSwedish
SupervisorSören Augustinsson (Supervisor) & Ulf Ericsson (Examiner)

Educational program

  • Programme in Human Resources and Work Life Conditions

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Work Sciences (50903)

Cite this

'