Distriktssköterskans upplevelser av telefonrådgivningssamtal på vårdcentral med patienter med psykisk ohälsa
: En kvalitativ intervjustudie

  • Hannah Björkman
  • Veronica Karlsson

Student thesis: Master, one year

Date of Award2021-Apr-26
Original languageSwedish
SupervisorLars Axelsson (Supervisor) & Eva Clausson (Examiner)

Educational program

  • Graduate diploma in primary health care specialist nursing

Courses and Subjects

  • Miscellaneous

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Nursing (30305)

Cite this

'