Du väljer vem barnet möter!
: en intervjustudie om förskollärarnas uppfatningar om trygga övergångar vid lämning och hämtning på förskolan

Translated title of the thesis: You decide who the child meets!: an interview study on preschool teachers’ perceptions on safe transitions at drop of and pick up in pre school
  • Amrita Bengtsson
  • Elin Nilsson

Student thesis: Bachelor

Date of Award2019-Dec-18
Original languageSwedish
SupervisorMargaretha Källqvist (Supervisor) & Lars-Erik Nilsson (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'