Ekens historia och förekomst i Elleholm socken, Blekinge
: en kvantitativ jämförelse över tid utifrån ekinventeringsprotokoll från åren 1819, 1830–31 samt nyinventering 2019

  • Patrik Malm
  • Liridon Balaj

Student thesis: Bachelor

Date of Award2020-Apr-22
Original languageSwedish
SupervisorElisabeth Einarsson (Supervisor) & Joachim Regnéll (Examiner)

Educational program

  • Landscape Science Programme

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Forest Science (40104)

Cite this

'