Ekosystemtjänster då och nu
: kartläggning, arealförändring och trade-off av ekosystemtjänster i fyra byar i Fränninge socken mellan tidigt 1800-tal och nutid

  • Niclas Eneberg

Student thesis: Bachelor

Date of Award2020-Jan-20
Original languageSwedish
SupervisorIngemar Jönsson (Supervisor) & Joachim Regnéll (Examiner)

Educational program

  • Landscape Science Programme

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Environmental Sciences (10502)

Cite this

'