Elevers delaktighet och inflytande i skolämnet idrott och hälsa.
: en studie ur ett lärarperspektiv

  • Albin Kromnow

Student thesis: University Diploma

Date of Award2021-Jun-28
Original languageSwedish
SupervisorÅsa Bringsén (Supervisor) & Ann-Christin Sollerhed (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)
  • Educational Sciences (503)
  • Social Sciences (5)

Cite this

'