Elevers upplevelse av meningsfullhet i fritidshemmet
: en kvalitativ studie om varför 10-12 åringar inte stannar i verksamheten

  • Adam Bäck

Student thesis: University Diploma

Date of Award2018-May-21
Original languageSwedish
SupervisorMadeleine Beckman Arenhill (Supervisor) & Barbro Bruce (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

Cite this

'