”En bild säger mer än tusen ord…”
: Hur USA framställs genom bilder i läroböcker i ämnet samhällskunskap för gymnasiet

  • Anna Melin Bandling
  • Annelie Sebbe

Student thesis: Bachelor

Date of Award2007-Dec-01
Original languageSwedish
SupervisorDaniel Östlund (Supervisor) & Helena Andersson (Examiner)

Educational program

  • Teacher Education

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

Cite this

'