En digital värld på fritidshemmet
: Bornholmsspelet för barn med annat modersmål än svenska

  • Eva-Lill Kristiansson

Student thesis: Professional degree, Basic level

Date of Award2018-Feb-14
Original languageSwedish
SupervisorLinda Petersson (Supervisor) & Sara Lenninger (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: fritidshem med inslag av validering

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'