En empirisk studie av läs- och skrivsvårigheter i skolan
: med inriktning dyslexi och ADHD

  • Tove Mattsson
  • Jane Johansson

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2020-Jun-17
Original languageSwedish
SupervisorYair Sapir (Supervisor) & Anna Smedberg Bondesson (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'