En enkätstudie om köttkonsumenters val av kött
: med hänsyn tagen till miljöaspekter

 • Helene Larsson
 • Anna Nilsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2017-Dec-01
  Original languageSwedish
  SupervisorHanna Sepp (Supervisor) & Elisabet Rothenberg (Examiner)

  Educational program

  • Culinary Arts and Food Sciences

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '