En högskola för alla? En studie om hur studenter med funktionshinder upplever sin studiesituation på Högskolan Kristianstad

 • Pehtra Malm
 • Helén Ny

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Oct-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '