En hel del om yngre elevers förståelse av det matematiska begreppet del av - en undersökning av 21 elever

 • Ann-Catrin Olsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '