En historia full av liv
: narrativ historieundervisning för mellanstadiet

  • David Svensson
  • Elin Löfgren

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2020-Jun-10
Original languageSwedish
SupervisorThomas Sörensen (Supervisor) & Ingemar Ottosson (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

Cite this

'