En intervjustudie om hur lärare i religionskunskap förhåller sig till Lgr11 samt vad Lgr11 kan komma att betyda för eleverna och undervisningen.

 • Mirnes Meskic

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2013-Mar-01
  Original languageSwedish
  SupervisorZenita Johansson (Supervisor) & Sinikka Neuhaus (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Religious Studies (60303)
  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '