En jämförande studie av in- och utpendling över komungränser
: Pendlingsmönster i Kristianstad och Karlstad

 • Lars Carlsson
 • Pontus Henriksson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2017-May-02
  Original languageSwedish
  SupervisorPatrik Olsson (Supervisor) & Henrik Svenson (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Social and Economic Geography (507)

  Cite this

  '