En kvalitativ studie där elever i årskurs nio reflekterar över självförtroendebegreppet och sitt eget självförtroende
: Hur har skoltiden påverkat självförtroendet?

 • Anna Engström
 • Stefan Sjögren

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Jun-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '