”...en myckenhet af stenrör” - Kartering och tolkning av fossil åkermark i Hjällens naturreservat, Södra Rörums socken, Skåne.

 • Andreas Dahlbom
 • Kristoffer Eklund

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2013-Oct-15
  Original languageSwedish
  SupervisorJoachim Regnéll (Supervisor) & Magnus Thelaus (Examiner)

  Educational program

  • Landscape Science Programme

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Archaeology (60103)

  Cite this

  '