En ofullständig historia - en studie av fotografierna i historieläroböcker för gymnasiet ur ett genusperspektiv

 • Therese Palmér
 • Lisette Törnqvist

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Jun-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '