En studie av förändringsprocessen på Högskolan Kristianstad

 • Yaldda Basirat
 • Niklas Sjödin

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2011-Mar-01
  Original languageSwedish
  SupervisorLeif Holmerg (Supervisor) & Nils Gunnar Rudenstam (Examiner)

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Public Administration Studies (50602)

  Cite this

  '