"Ett löfte är ett löfte"
: en litteraturstudie om närståendes upplevelser av palliativ vård i livets slutskede i hemmet

  • Monika Hansen
  • Sofie Klahn

Student thesis: Bachelor

Date of Award2018-May-15
Original languageSwedish
SupervisorAnne-Lie Larsson (Supervisor) & Gerth Hedov (Examiner)

Educational program

  • Study Programme in Nursing

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Nursing (30305)

Cite this

'