Ett resurseffektivt kretslopp på HKScan Kristianstad
: Förutsättningar att minska mängden avloppsvatten och utöka återvinningen av slaktavfall

Translated title of the thesis: A resource-efficient cycle at HKScan Kristianstad: Conditions to reduce the amount of wastewater and increase the recycling of slaughter waste
  • Viorica Filip

Student thesis: Bachelor

Date of Award2022-Jun
Original languageSwedish
SupervisorÅsa Lundin (Supervisor), Nils-Olof Svensson (Supervisor) & Lennart Mårtensson (Examiner)

Educational program

  • Environmental Strategist - Soil, Water and Urban Development

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Environmental Sciences (10502)

Cite this

'