EVA – Svenska företags användning av modellen

 • Samir Caklo
 • Adnan Elkaz
 • Hanna Nilsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2008-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Law (505)

  Cite this

  '