Får jag vara med och bestämma?
: ett arbete om barns reella inflytande i förskolan

  • Veronika Andersson
  • Marisa Catalan

Student thesis: University Diploma

Date of Award2020-Feb-19
Original languageSwedish
SupervisorKathe Ottosson (Supervisor) & Anna Linge (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'