Föräldrars engagemang och delaktighet i skolans arbete - en jämförande studie mellan två skolor

 • Charlotta Holmgren
 • Johanna Strömberg

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '