Förekomst av sex- och samlevnadsundervisning på gymnasienivå - ungdomars kunskaper och attityder angående sexuellt överförbara sjukdomar och kondomanvändning – en tvärsnittsstudie

 • Louise Linderoth
 • Maria Åkesson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-May-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)

  Cite this

  '