Förhållningssätt påverkar motivation - en studie om hur pedagogers förhållningssätt i samspelet mellan pedagog och elev inverkar på elevernas motivation och engagemang

 • Andre Adenberg
 • Diana Nordberg

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2006-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '