Förhållningssätt till skönlitteratur i gymnasieskolan – en undersökning byggd på lärarperspektivet gentemot elevperspektivet

 • Jennie Hansson
 • Jonny Sundström

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Jun-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '