Förmögenhetsbeskattning av onoterade aktier - är den ändamålsenligt utformad för den skatteskyldige?

 • Jonas Andersson
 • Björn Nilsson
 • Karl Pettersson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2006-Jun-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Law (505)

  Cite this

  '