Förskolans gård som undervisningsplats?
: en fenomenografisk studie om förskollärares uppfattningar kring nyttjandet av utomhusmiljön i förskolan

Translated title of the thesis: The preschool yard as a teaching place?: a phenomenographic study of preschool teachers' perceptions of the use of the outdoor environment in preschool
  • Ellinor Lindberg
  • Katja Sleth

Student thesis: Professional degree, Basic level

Date of Award2021
Original languageSwedish
SupervisorElisabeth Einarsson (Supervisor) & Thomas Beery (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

Courses and Subjects

  • Education

University credits

  • 15 HE credits

Cite this

'