Förskolans läroplan – en osynlig läroplan? En studie kring föräldrars kunskap om förskolans läroplan

 • Charlotte Bengtsson
 • Tina Olsen

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2004-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '