Förskolebarns sociala välbefinnande i förhållande till vistelsetiden
: En intervjustudie om förskollärares uppfattningar om äldre barns sociala samspel i förskolan

Translated title of the thesis: Preschool children's social well-being in relation to length of stay: An interview study of preschool teachers' perceptions of older children's social interaction in preschool
  • Anna Alfredsson
  • Emelie Sörensen

Student thesis: Professional degree, Basic level

Date of Award2021-Dec
Original languageSwedish
SupervisorTammy Omfors Macinnes (Supervisor) & Hilma Holm (Assessor)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'