Förskollärares syn på barns delaktighet och inflytande
: En kvalitativ undersökning om förskollärares syn på barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet

Translated title of the thesis: Preschool teachers' views on children's participation and influence: A qualitative study of teachers' views on children's participation and influence in preschool activities
  • Michaela Mårtensson

Student thesis: Professional degree, Basic level

Date of Award2021
Original languageSwedish
SupervisorIng-Marie Åkerblom (Supervisor) & Hilma Holm (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'