Förskollärares upplevelser av stress
: En kvalitativ studie om stress och arbetsmiljö i förskoleklass

  • Robin Kolind
  • Nina Persson

Student thesis: Bachelor

Date of Award2022-Jun
Original languageSwedish
SupervisorSören Augustinsson (Supervisor) & Vesa Leppänen (Examiner)

Educational program

  • Programme in Human Resources and Work Life Conditions

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Work Sciences (50903)

Cite this

'