Förutsättningar för fysiska aktiviteter i fritidshemmet
: en kvalitativ undersökning av fritidspedagogers förutsättningar i fritidshemmets undervisning

  • Albana Momcila
  • Amer Fikic

Student thesis: Bachelor

Date of Award2020-Nov-10
Original languageSwedish
SupervisorGöran Roos (Supervisor) & Jonas Asklund (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: fritidshem med inslag av validering

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'