Förutsättningar för klimatsmart och ekologiskt hållbar skollunch i grundskolan – en fallstudie från två skolor

 • Git Palmquist
 • Katharina Nilsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2008-Sept-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '