Factors influencing bystanders to start cardiopulmonary resuscitation out-of-hospital Faktorer som har betydelse för om bystanders påbörjar hjärtlungräddning utanför sjukhus – en litteraturstudie

 • Jennie Jönsson
 • Christel Lorenz

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Jun-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)

  Cite this

  '