Fenologisk studie av björk (Betula alba) och ek (Quercus robur)
: En regional jämförelse av historiska och nutida fenologi- och temperaturdata

 • Robert Andersson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2017-May-12
  Original languageSwedish
  SupervisorMagnus Thelaus (Supervisor), Kjell Bolmgren (Supervisor) & Johanna Grönroos (Examiner)

  Educational program

  • Landscape Science Programme

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Botany (10607)

  Cite this

  '