Film i skolan – plikt eller passion? En studie av lärares och elevers förhållningssätt till film i skolan

 • Paul Carlbark
 • Jani Wallin

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '