Film som intresseväckare eller kunskapsförmedlare?
: En undersökning om hur lärare arbetar med film i historieundervisningen

 • Oskar Nilsson
 • Linda Petersson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2010-Jun-18
  Original languageSwedish
  SupervisorHåkan Sandgren (Supervisor) & Lars-Erik Nilsson (Examiner)

  University credits

  • 15 HE credits

  Cite this

  '