Finns det plats för musik? En undersökning om kommunala skolpolitikers uppfattning om musikämnets främsta uppgift i grundskolan

 • Katarina Choudhry
 • Linda Mårtensson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '